Boechoutse Bib

Wedstrijdreglement Iedereen dichter

Wedstrijdreglement gedichtenwedstrijd 'Iedereen dichter'

1. Organisatie

Het gemeentebestuur, de bibliotheek en de dienst vrije tijd van de gemeente Boechout organiseren naar aanleiding van het cultureel feestjaar 2018 een poëziewedstijd.
Deze wedstrijd wil iedereen in ons mooi cultuurdorp goesting doen krijgen in (ge)dichten.
Want iederéén is een dichter, dichten brengt mensen dichter bij elkaar, dichter bij hun wortels en dichter bij zichzelf. Gedichten ontroeren, beroeren en omarmen.
Kruip in je pen of achter je pc en beschrijf hoe Boechout iedereen dichter beweegt.

2. Deelname

Er zijn drie leeftijdscategorieën:

Categorie A: geboortejaar 2011 - 2006
Categorie B: geboortejaar 2005 - 2000
Categorie C: geboortejaar 1999 en ouder

Inwoners van de gemeente Boechout, kinderen die in Boechout naar school gaan en personeelsleden van de gemeente, het OCMW en het AGB mogen deelnemen aan de poëziewedstrijd.
De juryleden zijn uitgesloten van de wedstrijd.

3. Aard van het werk/ indienen gedichten

Het onderwerp van de wedstrijd ‘Iedereen dichter’ is ‘Boechout beweegt iedereen dichter’.
De kandidaat schrijft het gedicht in het Nederlands.
Elke kandidaat mag maximaal twee gedichten indienen. Die worden apart geprint of getypt op een wit papier, formaat A4.
Deze gedichten mogen nooit eerder deelgenomen hebben aan een wedstrijd, mogen nooit eerder als winnend gedicht gekozen zijn en mogen tevens nooit eerder gepubliceerd zijn, ook niet op het internet.

De auteur ondertekent zijn/haar gedicht(en) met een schuilnaam en steekt ze in een grote omslag.
In die omslag komt ook een kleine enveloppe waarin naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur worden vermeld.
Op de voorzijde van de kleine enveloppe vermeldt de auteur zijn/ haar schuilnaam.

De omslag met het gedichten/ de gedichten en de gegevens van de auteur worden per post verzonden naar of afgegeven op volgend adres:
Bibliotheek Boechout – Jef Van Hoofplein 20 – 2530 Boechout.
De uiterste inleverdatum is 15 maart 2018, de poststempel is bepalend.

4. Jury

De beoordeling van de gedichten gebeurt door een onafhankelijke jury.
Uit de ingezonden gedichten maakt de jury een selectie. Kandidaten die de selectie halen, worden hiervan verwittigd en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
Voor elke categorie zal ten minste één laureaat worden aangeduid.

5. Publicatie

De bekroonde inzendingen worden in een speciale bundel opgenomen.
De auteur geeft door deel te nemen aan de wedstrijd impliciet zijn/ haar toestemming om zijn/haar gedicht(en) te publiceren in voornoemde bundel.
De gemeente Boechout behoudt zicht het recht de gedichten te publiceren, te laten voordragen en tentoon te stellen.
Alle auteurs van wie het werk de selectie haalde, ontvangen gratis de bundel met de bekroonde gedichten.

6. Prijsuitreiking

De laureaten worden bekend gemaakt tijdens ‘’t Waait in ’t Park’ op 27 mei 2018.
Daar krijgen zij ook een prijs overhandigd.

7. Betwistingen

Over de beslissingen van de jury en de uitslag van de wedstrijd is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten.
De werken worden niet teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de inzender automatisch akkoord met het wedstrijdreglement en elke beslissing van de jury.

 

We wensen alle deelnemers veel succes toe!