Boechoutse Bib

Kranten en tijdschriften

Kranten
De Boechoutse Bib heeft een abonnement op 6 verschillende kranten.
Die kan je dagelijks vers raadplegen in de bib. Op eenvoudig verzoek aan de balie, kan je voorgaande edities opvragen.

Tijdschriften
Tijdschriften zijn uitleenbaar, enkel het meest recente nummer blijft ter inzage in de bibliotheek en kan niet uitgeleend worden tot een nieuw nummer verschijnt.