Boechoutse Bib

Uitlenen

Het uitlenen van boeken, tijdschriften, cd's en dvd's is gratis.

Per lidkaart mag je 10 boeken en/of tijdschriften én 5 cd's én 5 dvd's ontlenen.

De uitleentermijn is 4 weken. Materialen die werden gereserveerd zijn niet verlengbaar.

Vanaf 14 jaar mag je materiaal uit de volwassenenafdeling ontlenen.

Wie geleende werken te laat terugbrengt, betaalt € 0.05 per uitlening en per dag.
Ook de kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven zijn voor de gebruiker.