De bib schakelt over van Brocade naar Wise. Het heeft heel wat voeten in de aarde om alle gegevens uit de oude software over te zetten naar de nieuwe software. Bovendien moeten wij de nieuwe software nog een beetje in de vingers krijgen. Daarom sluit de bib een tijdje de deuren. Op dinsdag 19 oktober gaan we opnieuw open.